ÁSZF

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

A vásárlás feltétele

A webmohikan  webáruházban történő vásárlás alapfeltétele, hogy a vásárló minden tekintetben elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltakat.
A leadott és munkatársunk által visszaigazolt rendelés a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján írásban kötött szerződésnek minősül.
A szerződéskötés nyelve: magyar
A megrendelt termék(ek) ára a megrendeléskor érvényes – a rendelésen visszaigazolt – ár. Amennyiben a rendelés áruhiány miatt nem teljesíthető, a megrendeléskori ár a megrendelést követő 10 napig érvényes.

A rendelések iktatása

A beérkezett rendeléseket szerverünkön iktatjuk. Minden vásárló a saját rendeléseinek állapotát a Fiókom\Rendeléseim\Rendeléstörténet oldalon nyomon tudja követni. Ez a lehetőség mindig hozzáférhető.

Az elektronikus szerződéskötés lépései:

Regisztráció webáruházunkba.
A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
Mód van regisztráció nélkül is vásárolni, de ebben az esetben is a kért adatokat a valóságnak megfelelően kell megadni.
Webáruházunkban a termék megrendelése (fizetési és szállítási lehetőségek kiválasztása).
Cégünk a megrendelés megérkezését elektronikus úton automatikusan azonnal visszaigazolja. Ez az automatikus visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. Munkatársunk munkaidőben mihamarabb, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a rendelést, amivel létrejön a szerződés. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Webmohikan KFT., illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.
A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon szaküzleteinkben, vagy szerződött futáraink  által kiszállítással átadjuk a megrendelt terméke(ke)t. A terméket weboldalunkon keresztül elektronikusan, kiszállítás esetén utánvéttel vagy előre átutalással, szaküzleteinkben történő személyes átvétel esetén készpénzzel, vagy előre átutalással fizethet kii.
A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

Vásárlási módok

Személyesen veszi át a megrendelt árut: a megrendelő az Interneten leadott rendelés után visszakapott visszaigazolást követően bejön a  boltunkba, s hagyományos módon vásárol. Az Interneten leadott rendelés előnye, hogy a visszaigazolt termék félre van téve a nevére, így biztos lehet abban, hogy időközben nem fogy el, s a kedvezményes Internetes áron kapja az árut. Üzletünkben 3 munkanapig tudjuk félre tenni a terméke(ke)t.
Ha futár viszi ki az árut, akkor szállítási címnek olyan címet kell megadni, ahol a megbeszélt napon (hétfő-péntek) 9 és 16 óra között mindig tartózkodik valaki, aki átveszi a csomagot, s az ellenértékét a futárnak kifizeti. A csomag oldalán egy átlátszó tasakban találja a számlát és a garancialevelet (kisebb csomag esetén a dobozban). A számlázási címnek nem kell megegyezni a szállítási címmel. Ha a futár érkezésekor nincs, aki átvegye az árut, a futár cég a küldeményt visszaszállítja nekünk. Ha az adatai közt megadja mobil telefonszámát, a futár szükség esetén felveszi Önnel a kapcsolatot.
Ha Ön átutalással fizet, az árut akkor tudjuk átadni, ha a bankszámlánkon látjuk az átutalt összeget.

Garancia és szavatosság

Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal.

A forgalmazó által a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, az abban meghatározott új tartós fogyasztási cikkekre nyújtandó kötelező jótállás időtartama
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási árral rendelkező fogyasztási cikk esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási árral rendelkező fogyasztási cikk esetén két év,
c) 250 000 forintot meghaladó eladási árral rendelkező fogyasztási cikk esetén három év.
D./  10,000.- Ft alatti terméknél nincs garancia, de ha 8 napon belül  jelzi, hogy nem működik, azt ki kell vizsgálni.

Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az átvett termékekkel kapcsolatban hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető, illetve ha az adott termék bizonyíthatóan gyári hibás. Az eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni.
Csere vagy visszavásárlás esetén csak az eredeti csomagolásban tudjuk átvenni a készüléket.

A vásárlástól való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailben az  info@webmohikan.hu elérhetőségen.Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától (több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától) 14 napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.
A Webmohikan Kft. kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Webmohikan Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A termék visszaszolgáltatása történhet személyesen, abban a boltunkban, ahol a terméket személyesen átvette, vagy bármely futárszolgálattal  történő visszaküldéssel. Postai csomagot nem tudunk fogadni, ezért postai úton a termék visszaszolgáltatása nem lehetséges.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Ilyen a Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó már felbontotta. Olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amely az egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk.
Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről. (Ptk. 1:5. paragrafusa a törvény tiltja a joggal való visszaélést.

A termék kipróbáláson felüli használati (értékcsökkenési) díjakat az alábbi szerint határozzuk meg:

Minden esetben a termék vételárából számítjuk az értékcsökkenés mértékét.

– A termék dobozának sérülése, karcolódása, állagának megváltozása esetén: 30%.
– A termék gyári védő fóliájának eltávolítása esetén: 20%.
– A termék vagy annak gyári tartozékainak enyhe karcosodása esetén: 40%.
– A termék fizikai állapotának sérülése (kivétel az enyhe karcolódást) esetén, amikor a termék még működik: 50-70%.
– A termék fizikai állapotának sérülése esetén, amikor a termék nem működik: 70-100%.
– A termékre telepített szoftverek valamint felhasználói profilok esetén: 30%.
– A termék gyári tartozékainak sérülése, rongálása esetén: 40%.
– A termék gyári tartozékainak hiánya esetén: 50%-70%.
– A termék gyári felhasználói leírásának vagy telepítési kézikönyvének hiánya esetén: 20%.

A Fogyasztó által visszaküldött illetve az átvételi ponton leadott termékek esetleges értékcsökkenésének megállapításához a Szolgáltató bevizsgálást végez. A Szolgáltató a vizsgálatba szükség esetén külső szakértő bevonását is igénybe veszi. A vizsgálat időtartama az „azonnali szemrevételezés” időtartamtól legfeljebb a 7.1.10. pontban előírt visszatérítési kötelezettség időpontjáig tart.

 

Ha a fogyasztó olyan árut rendel, ami nincs raktáron

Ha a fogyasztó olyan árut rendel, ami nincs raktáron, akkor a Webmohikan Kft mindent elkövet, hogy a kért terméket beszerezze. Ha a termék már megszűnt, és nem beszerezhető, akkor erről tájékoztatjuk a megrendelőt, és új ajánlatot teszünk részére az utód termék tekintetében.
A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés csak akkor történik meg, amikor az eladó be tudja szerezni a megrendelt terméket.

Személyes adatok kezelése

Az eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.
Az eladó a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében, illetve a látogató által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel.
Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell, hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatvédelem oldalon olvasható bővebb információ.

A felelősség korlátozása

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a webmohikan webáruházhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.
Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a Webmohikan webáruházban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A webmohikan webáruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.
A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. A feltüntetett képek esetenként illusztrációk. A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.
Ennek megfelelően Webmohikan Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.
Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy termék ára esetleg téves, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) egyeztetünk Önnel.
A távollevők között kötött szerződésekről a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.
Kereskedelmi mennyiség esetén

Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki (kivéve a viszonteladók esetében)! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük keresse fel ügyfélszolgálati munkatársainkat.

Használt készülék elszállítása

Amennyiben nálunk vásárol új készüléket, a vásárlásnak megfelelő régi készülékét (pl.TV, mosógép, hűtőszekrény vásárlása esetén régi – ugyanazon funkciójú – készülékét, …) díjmentesen átvesszük telephelyünkön, vagy elszállítjuk az Ön költségére.

Vonatkozó jogszabályok, rendeletek

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevők között kötött szerződésekről

2008. évi XLVII. törvény
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
és annak módosításai…

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet